Gaisrinių čiaupų (GČ) ženklai yra informacinio pobūdžio.

Pagal "Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles" aktualios redakcijos priėjimo data 2018-11-07 62 punktą:

 

62. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, turi būti išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško).

Ši taisyklė įsigalioja iškarto išleidus patvirtinimą, t. y. nuo 2018-11-07.

Iki tų taisyklių įsigaliojimo galiojo taisyklė pagal "Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles" kurios įsigaliojo 2005-02-18, kuriose teigiama:

62. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

Iš konteksto galima suvokti, kad reikalingas ženklų geras matomumas visomis sąlygomis, t. y. gali būti šviesus ar tamsus laiko tarpas ar kai patalpa pilna dūmų, tam užtikrinti reikalingas pastovus ar prastomis matymo sąlygomis apšvietimas.

Taigi 2018-11-07 pasikeitus taisyklėms, matome, kad dingo pertekliniai reikalavimai informaciniams ženklams, kas nustato, kad nuo 2018-11-07 nereikalingas gaisrinių čiaupų apšvietimas.