Lietuvoje nuo 2009 metų lapkričio 19 d. galioja STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" (nuoroda čia), prieš tai galiojo STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“ ir „RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Žaibolaidžiai, atsižvelgiant į žaibo ėmiklį skirstomi į:

 • aktyviuosius;
 • pasyviuosius.

Pasyvieji žaibolaidžiai atitinkamai pagal įrengimo tipą skirstomi į:

 • strypinius;
 • lyninius;
 • tinklinius.

Aktyviųjų žaibolaidžių priėmimo galvutės skirstomos pagal:

 • viduje sumontuota elektronika;
 • be elektronikos.

Žaibolaidžiai pagal įrengimo vietą skirstomi į:

 • įrengtas ant statinio;
 • izoliuotas;
 • atskirai stovintis.

 Lietuvoje retai naudojami, bet pasaulyje paplitę žaibolaidžio įrengimo tipai pateikti žemiau.

Išsisklaidančio tinklo (Dissipation Array) būdai:

 • pusrutulio tinklelio būdas (Hemisphere Array) - statomas ant pramoninių ar komercinių pastatų, taip pat stulpų, bokštų;
 • parapeto tinklelio būdas (Parapet Array) - bet kokiam komercinės ar pramoninės paskirties pastatui su plokščiu stogu ir parapetu aplink kraštą apsaugoti;
 • plokščio stogo tinklas (Flat Roof Array) - bet kokio tipo plokščiam stogui, gali būti papildoma apsauga nuo žaibo pastatui turinčiam parapetą;
 • kūginis tinklas (Conic Array) - kūgio ar kupolo formos stogams. Paprastai naudojamas naftos, chemijos pramonėse ir degių medžiagų sandėliavimo pastatuose; 
 • lanko tinklas (Rim Array) - naudojamas naftos, cheminių medžiagų cisternoms, degioms saugykloms apsaugai nuo žaibo;
 • kamino tinklas (Stack Array) - naudojamas pramoniniams išmetamų dūmų kaminams. Žaibogaudis atsparus korozijai;
 • trapecinis tinklas (Trapezoid Array) - naudojamas pramoninėse, komercinėse pastatuose, tinkluose. Naudojami trosai. Geriausias apsaugos efektyvumas yra ne aukščiausiame taške; 
 • paragono tinklas (Paragon Array) - naudojamas skirstomiesiems ir perdavimo oro linijos elektros tinklas apsaugoti;