Aplinkos pritaikymą žmonėms su regėjimo negalia Lietuvos Respublikoje, nuo 2020 m. sausio 1 d. reglamentuoja naujos redakcijos Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (nuoroda čia) kuriame pateikiamos nuorodos į tarptautinius ISO standartus, vienas iš jų ISO 21542:2011.

Pagal ISO 21542:2011 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas” ( Building construction — Accessibility and usability of the built environment)  26.14 punktą: 

26.14 Signalizacija

Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinėse patalpose turi būti įrengta pagalbos signalizacija, kurią galėtų pasiekti ant persirengimo ar dušo kėdės, unitazo sėdynės sėdintis arba ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su skubios pagalbos punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas.

Turėtų būti pateikiamas vaizdinis ir garsinis grįžtamasis ryšys, pasinaudojus signalizacija nurodantis, kad skubios pagalbos iškvietimas patvirtintas ir imtasi priemonių.

Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 50 mm skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas 800-1100 mm, kitas 100mm aukštyje nuo grindų.

Turi būti įrengtas atstatos valdymo įtaisas, kurį būtų galima naudoti, jeigu signalas duotas netyčia. Jis turi būti pasiekiamas iš neįgaliųjų vežimėlio ir, kai aktualu, nuo unitazo, atverčiamosios dušo ar persirengimo patalpos kėdės arba iš prieinamo miegamojo lovos. Atstatos valdymo įtaisas turėtų būti lengvai valdomas ir įrengtas taip, kad jo apatinis kraštas būtų 800-1100 mm aukštyje nuo grindų lygio.

Kampiniame tualete atstatos mygtukas turėtų būti įrengtas virš fiksuotojo horizontalaus turėklo, šalia tualetinio popieriaus laikiklio.

Atstatos valdymo įtaisas turi būti paženklintas vaizdiniu ir taktiliniu būdu.

Pagal "Lietuvos žmonių su negalia sąjungos" parengtas projektavimo gaires puslapyje https://universali-architektura.lt/ WC ŽN patalpos išplanavimas:

 

REKOMENDUOJAMA ŽMONIŲ SU NEGALIA PAGALBOS IŠKVIETIMO SIGNALIZACIJOS JUNGIMO SCHEMA (SU PASIKALBĖJIMO GALIMYBE)

Pagalbos iškvietimo signalizacija projektuojama ir aprašoma elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalyje, pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (nuoroda čia) pagal 8 priedas, II skyrius, 11 skirsnis, 29.1.4 ir 29.1.4.1 punktą kuriame rašoma:

29. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro:
29.1.4.1. sistemas (viešosios informacijos, socialinės pagalbos, miesto, vietinę, dispečerinio, įgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.);

Taip pat šią pagalbos iškvietimo (socialinės pagalbos) signalizaciją galima jungti prie apsauginės signalizacijos centralės pulto arba mišrios (kombinuotos) signalizacijos centralės.