Pagal Lietuvoje galiojančias normas:

APŠVIETIMO ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS , 2011m kuriose rašoma:

Apšvietos normos, pulsacija, akinimo laipsnis ir kiti apšvietos kokybės rodikliai turi atitikti šių teisės aktų ir standartų reikalavimus:

 5.3. Lietuvos standarto LST EN 12464:2003 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos statinių viduje“;

 5.4. Lietuvos standarto LST EN 12464:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“.

Taip pat

HN 98:2014 „NATŪRALUS IR DIRBTINIS DARBO VIETŲ APŠVIETIMAS. APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS IR BENDRIEJI MATAVIMO REIKALAVIMAI“  

  1. 8.Šioje higienos normoje yra nuorodos į šiuos dokumentus:

 8.8. LST EN 12464-1:2011 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje“;

 8.9. LST EN 12464-2:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“.

 

Šios dvi normos pateikia nuorodą į LST EN 12464-1 kuriose nurodoma:

 

Nurodoma tai, kad reikia remtis dokumentu EN 12193, šiame dokumente pateikiama:

Vidaus patalpos

Aptarnaujama zona

Skaičiuojamas taškų skaičius

Ilgis,

m

Plotis,

m

Ilgis

Plotis

Krepšinio aikštelė (vidaus)

(Žiūr. pastabą 1)

PA

28

15

13

7

 

TA

32

19

15

9

 

TA

12

12

11

11

Klasė

Horizontalus apšvietimas

 

 

spalvos atgavos indeksas

Ra

Ēm, lx

Emin/Ēm

 

 

 

I

750

0,7

 

 

 

60

II

500

0,7

60

III

200

0,5

20

PASTABA 1. Toje lubų dalyje, kuri yra virš 4 m skersmens apskritimo aplink krepšį, neturi būti šviestuvų.

 

Lauko aplinka

Aptarnaujama zona

Skaičiuojamas taškų skaičius

Plotis,

m

Ilgis,

m

Plotis

Ilgis

Krepšinio aikštelė (lauko)

 

PA:

TA:

 

28

32

15

19

13

15

7

9

Klasė

Horizontalus apšvietimas

 

GR

spalvos atgavos indeksas

Ra

Ēm, lx

Emin/Ēm

 

I

II

III

500

200

75

0,7

0,6

0,5

 

 

50

50

55

60

60

20

 

Taigi turime tris apšvietimo klases abiems krepšinio aikštelių tipams (vidaus patalpose ir lauko sąlygomis):

I - skirta tarptautinėms varžyboms;
II - skirta vietinėms-regioninėms varžyboms;
III - skirta treniruotėms, mokyklos, vietinėms varžyboms;
 
 
Krepšinio aikštelėms turi būti išpildytos tris sąlygos sąlygos, Em, Emin/Em parametrai, akinimo koeficiento vertė GR ir spalvos atgavos indeksas.
 
Tarkime norint rengti aukščiausios lygos (I klasė) krepšinio varžybas lauko sąlygomis reikia užtikrinti šias sąlygas:
Em>500lx;  (tai yra vidutinis horizontalus apšvietimo lygis, skaičiavimuose šis parametras rašomas Evid);
Emin/Em>0,7; (tai yra parametras atspindintis apšvietimo netolygumą, akinimą, skaičiavimuose šis parametras rašomas Emin/Evid).
Taip pat pagal LST EN 12464 turi tenkinti UGRL<22 ir Ra>80. Nors pagal EN 12193 užtenka Ra>60. Jei akinimo koeficiento reikšmė GR reikšmė turi būti mažesnė už 50.