Vandentiekis
Sutartinis ženklas Rūšies pavadinimas
V1 buitinis (geriamasis) vanduo
V2 priešgaisrinis vandentiekis
V2.sausvamzdis priešgaisrinis vandentiekis, sausvamzdis
V3 gamybinis vandentiekis
V4 apytakinio vandens tiekiamasis
V5 apytakinio vandens grįžtamasis
V6 minkštinto vandens
V7 upės vandens žemo slėgio tinklas
V8 nuskaidrinto upės vandens
V9 cirkuliacinis technologinis slėginis vanduo
V10 ataušinto vandens tinklas I sistemos
V11 karšto vandens tinklas I sistemos
V12 ataušinto vandens tinklas II sistemos
V13 karšto vandens tinklas II sistemos
V14 ataušinto vandens tinklas IIa sistemos
V15 karšto vandens tinklas IIa sistemos
V16 ataušinto vandens tinklas IV sistemos
V17 karšto vandens tinklas  IV sistemos
V19 putokšlio skirstytuvas

 

Kanalizacija
Sutartinis ženklas Rūšies pavadinimas
K1 ūkinė- fekalinė kanalizacija 
K1s ūkinė- fekalinė slėginė kanalizacija 
K2 lietaus savitakė kanalizacija
K2s lietaus slėginė kanalizacija
K3 gamybinė savitakė kanalizacija
K3S gamybinė slėginė kanalizacija
K4 gamybinė su mechaninėmis priemaišomis
K5 dumblo
K6 šlamo vamzdynas savitakis
K6s šlamo vamzdynas slėginis
K7 chemiškai užteršto vandens kanalizacija
K9 šarminio vandens kanalizacija
K10 rūgštaus šarminio vandens kanalizacija
K14 druskingų nutekamųjų vandenų kanalizacija
K15 išvalyto technologinio kondensato kanalizacija
K16 neišvalyto technologinio kondensato kanalizacija
S sieringo šarminio vandens savitakė kanalizacija
Ss sieringo šarminio vandens slėginė  kanalizacija
K kanalizacija rūgšti savitakė
Ks kanalizacija rūgšti slėginė
K19 nuotekų kanalizacija (neveikianti SE)
K20 surinktų naftos produktų vamzdynas savitakis
d drenažo kanalizacija

 

Valymų teritorija
Sutartinis ženklas Rūšies pavadinimas
01 I sistemos nutekamųjų vandenų tinklas
02 II sistemos nutekamųjų vandenų tinklas
03 sieringų šarminių nuotekų tinklas
04 lietaus nuotekų tinklai
05 surinktos naftos tinklas
06 surinktos emulguotos naftos tinklas
07 pirminių nusodintuvų dumblo tinklas
08 šalto vandens tinklas
09 karšto vandens tinklai
10 buitinis (geriamasis) vanduo
11 gamybinio priešgaisrinio vandentiekio tinklai
12 nusodinto vandens iš dumblo sukauptuvų tinklas
13 antrinių nusėsdintuvų dumblo tinklai
14 tretinių nusėsdintuvų dumblo tinklai
15 tretinių nusėsdintuvų perteklinio dumblo tinklai
16 drėkinimui skirto vandens tinklai
17 vandens tiekiamo hidrauliniams elevatoriams tinklas
18 užteršto vandens tinklas
19 šlamo vamzdynas
20 atskyrimo Rz ir šlamo sukauptuvų nusodinto vandens tinklas
21 antrinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklas
22 reagentų tiekimo tinklas
23 oro tiekimo vamzdynas
24 vandeninio chloro tirpalo tinklas
25 garo tiekimo tinklas
26 savitakė kondensato linija
27 slėginio kondensato linija
29 drenažo linija
33 praplovimo vandens tinklai
34 ištuštinimo (nudrenavimo) tinklai
36 šiluminių tinklu praplovimo nuotekų tinklas
37 transformatorinės alyvos tinklai
38 metantekų fermentuotų nuosėdų tinklai
01p I sistemos nutekamųjų vandenų tinklas (cirkuliacijos debitas)
02p II sistemos nutekamųjų vandenų tinklas (cirkuliacijos debitas)
K30 atskirimo rezervuarų drenažinio vandens tinklai
K31 šlamo sukauptuvo nusodinto vandens kanalizacija
K32 filtrų praplovimo vandens kanalizacija
K33 filtrų praplovimo (nešvaraus)užteršto vandens tinklas
K34 dumblo sukauptuvo dumblino vandens tinklas
K35 įrenginių ištuštinimo vandens tinklas
K36 metantekų fermentuotų nuosėdų tinklai
K37 šlamo vamzdynas
K38 plaukiojančių medžiagų tinklas
K39 avarinio išmetimo tinklas
K40 hidrociklono nutekamieji vandenys
K41 buitinių nuotekų pirminių nusodintuvų dumblo tinklas
K43 buitinių nuotekų antr. nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
K44 I sistemos antrinių nusodintuvų aktyvaus dumblo tinklai
K45 I sistemos antrinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
K46 II sistemos antrinių nosodintuvų aktyvaus dumblo tinklai
K47 II sistemos antrinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
K48 tretinių nusodintuvų aktyvaus dumblo tinklai
K49 tretinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
K50 perteklinio dumblo tinklai
K51 fermentuoto dumblo tinklai
K52 sutankinto dumblo tinklai

 

 Elektros tinklai
E1 Kintamosios srovės iki 1kV įtampos elektros kabelis
E2 Lauko apšvietimo kabelis
E3 Nuolatinės srovės iki 1kV įtampos elektros kabelis
E4 Kintamosios srovės daugiau kaip 1kV įtampos el. kabelis
E5 Nuolatinės srovės daugiau kaip 1kV įtampos el. kabelis
E6 Elektros kontaktinis tinklas