Pagal Lietuvoje galiojančias normas:

APŠVIETIMO ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS , 2011m kuriose rašoma:

Apšvietos normos, pulsacija, akinimo laipsnis ir kiti apšvietos kokybės rodikliai turi atitikti šių teisės aktų ir standartų reikalavimus:

 5.3. Lietuvos standarto LST EN 12464:2003 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos statinių viduje“;

 5.4. Lietuvos standarto LST EN 12464:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“.

Taip pat

HN 98:2014 „NATŪRALUS IR DIRBTINIS DARBO VIETŲ APŠVIETIMAS. APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS IR BENDRIEJI MATAVIMO REIKALAVIMAI“  

  1. 8.Šioje higienos normoje yra nuorodos į šiuos dokumentus:

 8.8. LST EN 12464-1:2011 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje“;

 8.9. LST EN 12464-2:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“.

 

Šios dvi normos pateikia nuorodą į LST EN 12464-1 kuriose nurodoma:

 

Nurodoma tai, kad reikia remtis dokumentu EN 12193, šiame dokumente pateikiama:

Taigi turime tris apšvietimo klases baseino patalpai:
I - skirta tarptautinėms varžyboms;
II - skirta vietinėms-regioninėms varžyboms;
III - skirta treniruotėms, mokyklos, vietinėms varžyboms;
 
 
Plaukimo baseinui turi būti išpildytos dvi sąlygos, Em, Emin/Em parametrai, o nardymo baseinui papildomai dar atsiranda Eh ave/Ev ave parametras.
 
Tarkime norint rengti aukščiausios lygos (I klasė) varžybas reikia užtikrinti dvi sąlygas:
Em>500 lx;  (tai yra vidutinis horizontalus apšvietimo lygis, skaičiavimuose šis parametras rašomas Evid);
Emin/Em>0.7; (tai yra parametras atspindintis apšvietimo netolygumą, akinimą, skaičiavimuose šis parametras rašomas Emin/Evid).
Taip pat pagal LST EN 12464 turi tenkinti UGRL<22 ir Ra>80. Nors pagal EN 12193 užtenka Ra>60.
 
Apšvietimo moduliacijas galima atlikti Relux apšvietimo skaičiavimo programa:
image.png
 

Kurioje matome, kad šviestuvų išdėstymas tenkina abi sąlygas norint rengti I klasės varžybas (t.y. tarptautines).

Em - 669 lx;
Emin/Em - 0.72.
 
Skaičiavimus reikia atlikinėti 0,2 m aukštyje nuo vandens paviršiaus, taip pat apimti zonas aplink baseino vandens indą, skaičiavimuose neturi būti vertinami povandeniniai šviestuvai.