Šiuo klausimu Lietuvos teisės aktai tiksliai neapibrėžia ir neaprašo pamatinio įžeminimo skirto potencialų išlyginimui. Detaliau tai aprašoma:

Vokiškose normose DIN 18014 - "Pamatinis įžemintuvas";

Europinėse normose EN 62305 - "Pamatinis įžemintuvas";

Vokiškose normose DIN VDE 0100-540 - Žemos įtampos sistemų įrengimas, elektros eksploatacinių priemonių, įžeminimo sistemų, apsauginių laidininkų ir apsauginių potencialų išlyginimo laidininkų pasirinkimas ir įrengimas;

Tarptautinėse normose IEC 60364-5-54 - Žemos įtampos sistemų įrengimas, elektros eksploatacinių priemonių, įžeminimo sistemų, apsauginių laidininkų ir apsauginių potencialų išlyginimo laidininkų pasirinkimas ir įrengimas.

Taigi liejant pamatą - realizuojame pamatinį įžeminimą kas leis išlyginti potencialą statinyje, suformuoti įžeminimo taškus aukštuose, taip pat susiformuos - elementus žaibosaugai.

Pagrindiniai principai: betonuojant pamatą - suformuojama iš 30x3,5 mm (1 pav.) juostos tinklas (su didžiausiu žingsniu 20x20 m be žaibosaugos, o su prijungta žaibosauga didžiausias žingsnis 10x10 m). Rekomenduojama žingsnį parinkti pagal laikančių kolonų žingsnį. Plieninę juostą maždaug 3 m atstumu reikia prijungti prie armatūros.  Potencialų išlyginimui į viršų pakelti laidininkus geriausia kolonomis, tvirtinant juostą kas 2 m prie kolonų armatūros. Ant kiekvienos kolonos išvadų kiekviename aukšte, statinio viduje padaryti įžeminimo  -potencialų išlyginimo išvadus taškams (potencialų išlyginimo šyną), šią šyną montuoti virš pak. lubų ir statinio viršuje (ant stogo) išorinės žaibosaugos tinklui.