Nuo 2017 m. birželio 1-os dienos Lietuvoje įsigaliojo pakeitimai elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse apibrėžiantys reikalavimus elektros laidų ir kabelių savybėms gaisro metu.

Šios taisyklės galioja ne tik elektros galios kabeliams ir laidams, o visiems kabeliams, laidams, kurie turi apvalkalą (elektros, ryšių, silpnų srovių, optiniams, LAN, priešgaisriniams, apsauginės signalizacijos ir t.t.), nors to nepateikia jokie teisiniai aktai. Pagal šių taisyklių apibrėžimą šie reikalavimai turėtų būti taikomi tik elektros kabeliams (citata iš bendrųjų nuostatų), kuriose kalba eina tik apie elektros kabelius:

 

Daugelis mano, kad šios taisyklės anksčiau nebuvo taikomas, deja sakyčiau šios taisyklės buvo net griežtesnės iki 2017m birželio 1-os dienos, tiesiog niekas nekontroliavo kabelio degumo klasės, projektuotojai į projektuose nenurodydavo, rangovai (statybininkai) pirkdavo pigiausią kabelį, o tiekėjai sandėliuose nelaikydavo kitokios klasės kabelio apart E kategorijos (ant jo dažniausiai degumo klasė nenurodoma), kadangi aukštesnės kategorijos kabelis (laidas) brangesnis, jį retai kas pirkdavo.

Dokumentas: Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2012 m. (nuoroda), 1 priedo 6 lentelė (negaliojanti):

6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

 

Patalpos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis

I

II

III

 

Elektros laidų ir kabelių degumo klasė ne žemesnė kaip

 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių

Cca

Cca

Cca

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių

Cca

Cca

Cca

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių

Cca

Cca

Cca

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių

Cca

Cca

Cca

Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

Patalpos, kuriose gali būti 600 ir daugiau žmonių

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų patalpos

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

B1ca, B2ca

Gyvenamosios patalpos

Cca

Cca

Cca

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.

Cca

Cca

Cca

Asg, Bsg, kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos

Cca

Cca

Cca

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos

Cca

Cca

Cca

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos

Cca

Cca

Cca

Pirtis (sauna)

Cca

Cca

Cca

Pastogė (palėpė)

Cca

Cca

Cca

Požeminė automobilių saugykla

Cca

Cca

Cca

           

 PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7 priedu, pagal degumą skirstomi į šias klases: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

 

Pagal šiuo metu galiojančia suvestine redakcija (Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01) Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2018.11 redakcija (nuoroda), 1 priedo 6 lentelė:

6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis

I arba II

III

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)

Cca s1,d1,a1

Eca

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių

Dca s2,d2,a2

Eca

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai

Dca s2,d2,a2

Eca

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)

Dca s2,d2,a2

Eca

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai )

Eca

Eca

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.

Dca s2,d2,a2

Eca

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos

Eca

Eca

 Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-136, 2017-05-22, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08779

 Gamybos, pramonės, sandėliavimo patalpose kuriose evakuaciniai keliai nėra atskirti nuo bendrų patalpų leidžiama tiesti Dca arba Eca degumo klasės kabelius. Apačioje pateikiamas energetikos ministerijos paaiškinimas: