Sandėlio paskirties patalpoms priskiriami: sandėliai, sandėliavimo patalpa, archyvas, daiktų (dekoracijų, kostiumų) laikymo patalpas, saugyklos ir kitos.

Saugykla – patalpa, specialiai įrengta dokumentams saugoti;


Sandėliuose pagal SPECIALIŲJŲ PATALPŲ IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS (SPTPEĮĮT), 2013 m. (nuoroda):

33. Draudžiama atvirai tiesti tranzitinius kabelius per Asg, Bsg, Cg, kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų sandėliavimo paskirties pastatus ir patalpas.

232. Sandėliavimo paskirties pastatuose ir kituose objektuose, kur yra degiųjų medžiagų, ne darbo metu galios ir apšvietimo tinklai turi būti atjungti komutavimo aparatais, įrengtais tų objektų išorėje, nesvarbu, ar tinklai atjungti komutavimo aparatais, įrengtais objektų viduje. Signalizacijos įranga maitinama iš autonominių šaltinių.


Sandėliuose pagal Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2019.05 (nuoroda):

PRAMONĖS, GAMYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS

91. Gamybinėse patalpose, kuriose kaupiasi dulkės, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.

141. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

144. Draudžiama:

144.7. Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų sandėliuose įrengti kištukinius lizdus;


Sandėliuose pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, 2011 m. (aktuali redakcija 2018.11.01 nuoroda) :

471. ....... Kabeliai neturi būti tiesiami atvirai per sandėlių patalpas.

Pagal 6 lentelė (Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus) gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpose galima tiesti Eca kabelių degumo klasės kabelius.


Pagal Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (nuoroda):

DARBO VIETŲ PATALPŲ VIDUJE APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS 

 

Eil. Nr.

Regos darbų charakteristika

Mažiausio matomo objekto dydis, mm

Regos darbų kategorija

Mažiausia ribinė vertė, lx

Natūralus apšvietimas, NAK, proc.

Vykdomų darbų rūšys (darbo zonos)*

5.

Nelabai tikslūs

1,1–5,0

V

200

3,0

 

Sandėliai su stelažais

Tekstilės žaliavos ryšulių išpakavimas, plovimo vonių patalpos

 

Biurų archyvai, holai, savitarnos restoranai, teatrų, kino teatrų, koncertų ir kitų renginių žiūrovų salės (tvarkymo, valymo metu), bibliotekų knygų fondai (lentynos)

6.

Netikslūs

Daugiau kaip 5,0

VI

100

3,0

Laiptai, krovininiai liftai, gamybos įrenginiai, nereikalaujantys nuolatinės priežiūros, restoranų, viešbučių koridoriai, liftai, didmeninės prekybos sandėliai, vestibiuliai

8.

Bendras darbo proceso stebėjimas

 

VIII

50

0,7

Saugyklos, laukimo zonos, pakrovimo, iškrovimo darbai, metalo sandėliai, koridoriai, automatizuoti procesai, (tvartai)

 

DARBO VIETŲ STATINIŲ IŠORĖJE DIRBTINĖS APŠVIETOS MAŽIAUSIŲ RIBINIŲ VERČIŲ LENTELĖ 

 

Eil.

Nr.

 

Zonos, veiklos ar užduoties tipas

 

Minimalus apšvietimas,

lx

Pastabos

7.

PRAMONĖS OBJEKTO IR SANDĖLIAVIMO ZONOS

 

 

7.1.

Didelių krovinių ir žaliavų trumpalaikis (tvarkymas) apdorojimas, birių prekių pakrovimas ir iškrovimas

20

 

 

7.2.

Didelių krovinių ir žaliavų nepertraukiamas aptarnavimas, krovinių sukrovimas ir iškrovimas, kranų kėlimo ir nuleidimo vietos, atviros pakrovimo platformos

50

 

7.3.

Adresų nuskaitymo darbai, dengtos pakrovimo platformos, darbai su įrankiais, paprasti sutvirtinimo ir formavimo darbai gelžbetonio gamyklose

100

 

7.4.

Mechanizmų ir vamzdyno montavimo darbai, dėl kurių  reikia atlikti elektros instaliacijos patikrą

200

Taikomas vietinis apšvietimas

 

Pagal "Dokumentų saugojimo taisykles" 2011 m. gruodžio 28 d. Nr. V-157, aktuali redakcija 2017-11-30 (nuoroda):

 11. Saugyklose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdynų, elektros tranzitinių kabelių.

13. Saugyklų apšvietimo reikalavimai:

 13.1. Saugyklos apšviečiamos tik prireikus paimti dokumentus ar padėti juos į vietą.

 13.2. Apšviestumas negali viršyti 240 liuksų.

 13.3. Saugykloms apšviesti naudojami liuminescenciniai ar kaitriniai šviestuvai, turintys difuzorius ir šilumos sugeriamuosius filtrus. Jei šviestuvo skleidžiama santykinė ultravioletinė spinduliuotė viršija 75 mW/lm, būtinas ultravioletinę spinduliuotę sumažinantis filtras.

 13.4. Atstumas tarp šviestuvo ir stelažo viršutinės lentynos turi būti ne mažesnis kaip 15 cm.

24. Saugyklų apšvietimas turi būti suskirstytas į atskiras sekcijas: pagrindinis takas ir atskiros apšvietimo sekcijos virš stelažų.

25. Saugyklos turi būti apšviečiamos tik liuminescenciniais šviestuvais.

PATALPŲ, KURIOSE YRA ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SAUGYKLA, ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

27. Patalpose turi būti įrengta:

 27.3. reikiamo galingumo elektros ir telekomunikacinių ryšių įvadas bei įranga, užtikrinanti nepertraukiamą elektros tiekimą.

 Pagal "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisykles" 2012-02-16 (nuoroda):

16. Draudžiama Asg, Bsg, Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose sandėliavimo patalpose, įrengti tranzitinius elektros kabelius, ortakius ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynus.