Koeficiento naudojamo skaičiavimo metodas pagal formulę:

Čia:

l - įžemiklio ilgis, cm;

d - įžemiklio skersmuo, cm;

ρ - grunto savitoji varža, Ω x cm;

hv - įgilinimas, skaičiuojant nuo žemės paviršiaus iki įžemiklio vidurio, cm.

 

 

 

Grunto savitoji varža - vieno kubinio metro grunto varža, matuojama tarp dviejų viena prieš kitą esančių kubo sienelių. Savitoji grunto (žemės) varža priklauso nuo jo sudėties, dalelių tankio, priemaišų (ypač druskų priemaišų), drėgmės ir t. t.

Gruntas Savitoji varža Ωm
Pelkėta teritorija 2-40
Dumblas 20-100
Juodžemis 10-150
Drėgnos durpės 5-100
Minkštas molis 50
Tankus molis 100-200
Priemolis 50-500
Žvyras 1500-3000
Minkštas kalkakmenis 100-300
Tankus kalkakmenis 1000-5000
Granitas 1500-50000
Morena virš 30000
Smiltainis 2000-3000
Uolos 1000
Smėlis 200-2500

Atsižvelgiant į žemės grunto įvairovę, šie lentelės duomenys yra apytiksliai, todėl prieš projektuojant įžeminimo sistemą rekomenduojama atlikti grunto savitosios varžos matavimus.