Visas pastato metalines dalis, elektros įrenginius ir jų įvadus reikia įtraukti į apsaugos nuo žaibo sistemą. Ši priemonė yra būtina, siekiant išvengti pavojingo kibirkščių ir išlydžių susidarymo tarp žaibolaidžio ir įžemintuvų vienoje pusėje ir tarp metalinių pastato dalių bei elektros prietaisų kitoje.

Kas yra skiriamasis atstumas (angl. separating distance)?

Jei tarp laidininko, kuriuo prateka žaibo srovė, ir metalinių pastato dalių yra pakankamai didelis atstumas, tai  iškrovos susidarymo pavojaus beveik nėra. Šis atstumas vadinamas skiriamuoju atstumu (S).

Komponentai, turintys tiesioginę jungtį su apsaugos nuo žaibo įranga

Pastatuose su ištisinėmis sienomis ir stogais arba su metaliniais fasadais ir metaliniais stogais nebūtina laikytis skiriamojo atstumo. Metalinius komponentus, kurie neturi į apsaugotiną pastatą nuvesto el. ryšio ir kurių atstumas iki išorinės apsaugos nuo žaibo laidininko yra mažesnis nei vienas metras, reikia sujungti tiesiogiai su apsaugos nuo žaibo įranga. Šiems komponentams priskiriamos metalinės grotelės, durys, vamzdžiai (su nedegiu arba nesprogiu turiniu), fasado elementai ir kt.

Naudojimo pavyzdys 1

Situacija: metalinės konstrukcijos, grotelės, durys, vamzdžiai (su nedegiu arba nesprogiu turiniu) arba fasado elementai be laidaus pratęsimo į pastatą.

Sprendimas: apsaugos nuo žaibo įrenginio sujungimas su metaliniais komponentais.

Naudojimo pavyzdys 2

Situacija: kondicionavimo įrenginiai, fotogalvaninių elementų įrenginiai, elektriniai jutikliai / davikliai ar metaliniai ventiliaciniai vamzdžiai su nuvedamuoju pratęsimu į pastatą.

Sprendimas: izoliavimas naudojant skiriamąjį saugų atstumą.

Skaičiavimas pagal VDE 0185-305 (DIN EN 62305-3)

Taikome formule:  S = ki · (kC / km ) · L

kur:

k- priklauso nuo pasirinktos statinio apsaugos nuo žaibo sistemos apsaugos klasės:

apsaugos klasė I: ki = 0,08;

apsaugos klasė II: ki = 0,06;

apsaugos klasė III ar IV k= 0,04.

k- priklauso nuo (dalinės) žaibo srovės, tekančios įžeminimo laidininkais:

1 įžeminimo laidininkas (tik tokiu atveju, jei yra atskira apsaugos nuo žaibo sistema): kC = 1;

2 įžeminimo laidininkai: kC = 0,66;

3 ir daugiau Įžeminimo laidininkų: kC = 0,44.
Šios vertės taikomos visiems B tipo įžemikliams ir tiems A tipo įžemikliams, kuriuose šalia esančių įžemiklio elektrodų įžemiklio varža skiriasi ne daugiau nei 2 punktais. Jei atskirų elektrodų įžemiklio varža skiriasi daugiau nei 2 punktais, reikia laikyti, kad kC = 1.

km - priklauso nuo elektros izoliacijos medžiagos:

Medžiaga: oras, km = 1

Medžiaga: betonas, plyta, km = 0,5

OBO GFK izoliaciniai strypai, km = 0,7.

Jei naudojama keletas izoliacinių medžiagų, praktikoje imama mažiausia km vertė.

L yra vertikalus atstumas nuo taško, kuriame skaičiuojame skiriamąjį atstumą (s), iki kito arčiausiai esančio potencialų išlyginimo taško.

Pavyzdys

Objekto aprašymas:

  apsaugos nuo žaibo klasė III;

  pastatas su daugiau nei 4 įžeminimo laidinininkais;

  medžiaga: betonas, plyta;

  taško, kuriame turi būti skaičiuojamas skiriamasis atstumas, aukštis: 12 m.

Vertės pagal lentelę:

  ki = 0,04;

  kC = 0,44;

  km = 0,5;

  L = 12 m.

Skiriamasis žaibosaugos atstumas: S = ki · (kC / km ) · L = 0,04 · (0,44/0,5) · 12 m = 0,42 m