Keturlaidėje/penkialaidėje elekros tinklų sistemoje elektros įrenginių korpusai prijungiami prie įžeminto nulinio laido arba penktos PE gyslos. Sugedus izoliacijai, tokio įrenginio korpuse atsiranda įtampa ir įvyksta vienfazis trumpasis jungimas. Jei jo srovė yra didesnė negu artimiausio saugiklio tirptuko triguba vardinė srovė arba automatinio jungiklio (automato) nustatyta išjungimo srovė, tai šios apsaugos tuojau pat išjungia sugedusį įrenginį.

Jeigu įrenginių automatiniai jungikliai jungikliai turi tik elektromagnetinę apsaugą (atkirtą), linijos laidai turi būti taip parinkti, kad trumpojo jungimo srovė būtų lygi automatinio jungiklio nustatytai momentinio veikimo srovei, padaugintai iš atkirtos (pagal gamyklos duomenis) ir iš atsargos (1,1) koeficientų. Jei nėra gamyklos duomenų, tai iki 100 A vardinės srovės automatų jungimo srovė turi būti 1,4 karto didesnė už nustatytą atkirtos srovę, o kitų automatų - 1,25 karto didesnė.

Trumpojo jungimo srovė skaičiuojama pagal jungimo schemą, fazinio ir nulinio laidų tipą, skerspjūvio plotą, ilgį ir transformatoriaus techninius duomenis.

Apytikriai trumpojo jungimo srovę galima paskaičiuoti pagal formulę:

I = Uf / (ZT/3 + Zg)

čia I - grandinės fazė-nulis (kilpos) trumpojo jungimo srovė, A;

Uf - fazinė tinklo įtampa, V;

ZT - transformatoriaus pilnutinė varža, Ω (lentelėje);

Zg - grandinės fazė-nulis (kilpos) pilnutinė varža, Ω (lentelėje);

Jei skaičiuojamame tinklo taške trumpojo jungimo srovė yra per maža, tai reikia parinkti storesnės gyslos laidus arba lydžiuosius saugiklius pakeisti į automatinius jungiklius.

Lentelė. Pilnutinė transformatoriaus varža (400 V, Y/Y0=12)

Transformatoriaus galia, kV×A ZT, Ω ZT/3, Ω
16 4,62 1,54
25 3,60 1,20
30 3,33 1,11
40 2,586 0,862
63 1,632 0,544
100 1,074 0,358
160 0,699 0,233
250 0,432 0,144
320 0,351 0,117
400 0,318 0,106
560 0,261 0,087
630 0,246 0,082

Pastaba. Lentelėje pateikti dydžiai yra apytikriai. Tiksliau varžą galima apskaičiuoti pagal transformatorių techninius duomenis ir jungimo schemą.

Lentelė. 1 km ilgio grandinės fazė-nulis (kilpos) pilnutinė varža, Ω. Kai kabeliai ir laidai vamzdžiuose (kai laidai ant ritinėlių ar izoliatorių varža didesnė ~10 %, oro linijų laidams varža didesnė ~20 %). 

Gyslų (fazė-nulis) skerspjūvio plotas, mm² Kabelis iš varinės gyslos Kabelis iš aliumininės gyslos
1 37,8 -
1,5 25,2 -
2,5 15,1 25,2
4 9,3 15,8
6 6,12 10,5
10 3,68 6,32
16 2,40 3,96
25 1,49 2,56
35 1,09 1,84
50 0,79 1,29
70 0,58 0,93
95 0,43 0,80
120 0,35 0,56
150 0,29 0,45
185 - 0,2
240 - 0,16