Varinių ir aliumininių laidų kabeliuose ir oro linijose įtampos nuostoliai apskaičiuojami pagal formulę:

ΔU = Δu × M;

čia ΔU - įtampos nuostoliai linijoje, %; 

Δu - įtampos nuostoliai 1 km ilgio linijoje, kai linijos apkrova yra 1 kW (reikšmės imamos iš lentelių apačioje);

M - aktyviųjų apkrovų ir linijos atkarpų ilgio sandaugų (galios momentų) suma, išreikšta kW × km.

Leidžiamas didžiausias įtampos nuokrypos nuo vardinės nustato EĮĮBT taisyklės.

Lentelė. 1 km ilgio 1 kW apkrovos 400 V trifazės elektros linijos įtampos nuostoliai

Laidų skers-pjūvio plotas, mm² Varinės gyslos laidams, kai linija: Aliumininės gyslos laidams, kai linija:
kabelinė, kai cos φ: oro, kai cos φ: kabelinė, kai cos φ: oro, kai cos φ:
0,7 0,8 0,9 1 0,7 0,8 0,9 1 0,7 0,8 0,9 1 0,7 0,8 0,9 1
1 13 13 13 13                        
1,5 8,72 8,70 8,68 8,65                        
2,5 5,28 5,26 5,24 5,21         8,92 8,90 8,88 8,85        
4 3,29 3,27 3,25 3,22 3,51 3,43 3,36 3,22 5,61 5,59 5,57 5,54        
6 2,18 2,16 2,15 2,12 2,40 2,33 2,25 2,12 3,75 3,73 3,72 3,69        
10 1,33 1,32 1,30 1,28 1,55 1,48 1,41 1,28 2,27 2,26 2,24 2,22        
16 0,88 0,87 0,85 0,83 1,08 1,02 0,95 0,83 1,42 1,41 1,39 1,37 1,62 1,55 1,49 1,37
25 0,56 0,55 0,53 0,51 0,76 0,69 0,63 0,51 0,93 0,92 0,91 0,89 1,13 1,07 1,00 0,88
35 0,42 0,41 0,39 0,37 0,61 0,55 0,49 0,34 0,68 0,67 0,66 0,64 0,87 0,81 0,75 0,64
50 0,31 0,30 0,29 0,27 0,50 0,44 0,38 0,27 0,49 0,48 0,46 0,44 0,67 0,61 0,55 0,44
70 0,24 0,23 0,22 0,20 0,41 0,36 0,30 0,20 0,36 0,35 0,34 0,32 0,54 0,48 0,42 0,32
95 0,18 0,17 0,16 0,14         0,28 0,27 0,26 0,24 0,45 0,39 0,34 0,24
120 0,15 0,14 0,13 0,11         0,23 0,22 0,21 0,19 0,40 0,34 0,29 0,19
150 0,13 0,12 0,10 0,08         0,19 0,18 0,17 0,15        
185 0,11 0,10 0,09 0,07         0,16 0,15 0,14 0,12        
240 0,10 0,09 0,07 0,05         0,13 0,12 0,11 0,09        

 

 Lentelė. 1 km ilgio 1 kW apkrovos dvilaidės kintamosios srovės linijos įtampos nuostoliai (%), kai galios koeficientas lygus 1

Laidų skerspjūvio plotas, mm² Varinių gyslų laidų linijoje Aliumininių gyslų laidų linijoje
1 77,7  
1,5 51,7  
2,5 31,1 52,8
4 19,2 33,1
6 12,7 22,0
10 7,6 13,2
16 5,0 8,2
25 3,1 5,3
35 2,2 3,8
50 1,6 2,6
70 1,2 1,9
95 0,8 1,5
120   1,2

 

Paleidžiant arba valdant elektros variklius ir aparatus jų gnybtuose gali padidėti 10 %.

Po avarinio režimo arba po planinių išjungimų dirbančio tinklo įtampa gali papildomai sumažėti 5 % nuo vardinės vertės.

Įtampos nuostoliai skaičiuojami normaliu tinklo darbiniu režimu, kai artimiausio ir tolimiausio elektros ėmiklių apkrovos yra didžiausios ir mažiausios.