Laidų spalvas ir žymėjimus aprašo standartas CENELEC HD 308 S2:2002 ir IEC, šio standarto laikomasi praktiškai visoje Europos šalyse. Europoje anksčiau buvo taikomas senasis standartas pagal IEC.

Spalva Trumpinys Laidininkas Spalva pagal senąjį standartą (IEC)
Laidų žymėjimas trifaziame elektros (AC) tinkle
  PE Įžeminimas (apsauginis laidas) žalia-geltona
  PEN Apsauginis nulinis laidas (PE+N), rekomenduojama žymėti mėlyna spalva žymėjimo galuose  
  N Neutralė (nulinis laidas) mėlyna
L Fazė (pvz. vienfaziame tinkle) juoda arba ruda
  L1 1 fazė juoda arba ruda
  L2 2 fazė juoda arba ruda
  L3 3 fazė juoda arba ruda
Laidų žymėjimas nuolatinės elektros srovės (DC) tinkle 
  + Teigiamas polius  
  centrinis taškas Centrinis taškas  
  - Neigiamas polius  
Įvadinių šynų (laidų) spalvinis žymėjimas
  R A  
  S B  
  T C