KL iki …

Lygiagrečiai

Ankštose zonose lygiagrečiai

ELĮĮT p.

Kertant

Ankštose zonose kertant

ELĮĮT p.

6-10 kV KL 0,1m - 162.1 - - -
35 kV KL 0,25m - 162.2 - - -
110-400 kV KL 0,5 m atskiriant ne žemesnėmis nei 0,1m aukščio g/b plokštėmis įvertinant elektromagnetinę įtaką - 162.3 - - -
Kitų operatorių KL 0,5m - 162.4 - - -
>1 kV skirtingų TP sekcijų KL 0,5m - 162.5 - - -
1-35 kV OL 5m 2m 169.1 0,5m 0,15 m jei KL sankirtos ruože ir 1 m į abipuses yra atskirti betoninėmis arba tokio pat atsparumo kitokiomis plokštėmis ir vamzdžiais. Šiuo atveju ryšių kabeliai turi būti nutiesti virš galios kabelių 170
35-400 kV OL 10 m nuo kraštinio linijos laido - 169.1 - - -
0,4-1,0kV OL 1m arba 0,5m klojant izoliuojamuose vamzdžiuose - 169.2 0,5m 0,15 m jei KL sankirtos ruože ir 1 m į abipuses yra atskirti betoninėmis arba tokio pat atsparumo kitokiomis plokštėmis ir vamzdžiais. Šiuo atveju ryšių kabeliai turi būti nutiesti virš galios kabelių 170
Medžių kamienų 2m 0,75m 163 - - -
Naftotiekius ir dujotiekius - - - 0,5 m. Sankirtos ruože ir dar 2 m atstumu į abi puses nuo jos, kabelį klojant vamzdžiuose, šis atstumas neturi būti mažesnis kaip 0,25 m. - 171
Šilumotiekis (iki 35kV KL) - - - 0,5m 0,25 m. Šiuo atveju sankirtos ruože ir dar 2m atstumu nuo kraštinių kabelių į kiekvieną pusę šilumotiekis privalo turėti tokią šilumos izoliaciją, kad žemė bet kokiu metų laiku neįšiltų daugiau kaip iki 25oC. -
Įvažiavimo keliai į kiemus, garažus ir pan., upeliai ir grioviai - - - Klojami vamzdžiuose - 174