6-10/0,4 kV galios transformatorių apsaugai įrengiamų 6-10 kV saugiklių ir 0,4 kV saugiklių, pagamintų pagal Lietuvos standartų LST EN 60282-1:2010 ir LST EN 60269-1:2007 reikalavimus, parinkimas

Nr.

10/0,4 kV transformatoriaus galia, KVA

Tirpuko nominalas 6 kV įvade, A

Tirpuko nominalas 10 kV įvade, A

Tirpuko nominalas 0,4 kV išvade, A

Tirpuko nominalas 0,4 kV įtampos prijunginiuose, A

1

16

4

4

25

16

2

25

6,3

4

40

25

3

40

10

6,3

63

40

4

63

16

10

100

63

5

100

20

16

160

100

6

160

40

20

250

160

7

250

50

31,5

400

250

8

400

80

50

630

400

9

630

100

80

1000

500

10

800

160

100

1000

630

11

1000

200

125

1500

1000

12

1250

250

160

-

-

13

1600

-

-

-

-

14

2000

-

-

-

-

ŠALTINIS: Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės (priedo 5 lentelė)

NUORODA: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298?jfwid=fhhu5mhmo

SUVESTINĖ REDAKCIJA: 2020-11-01